Sarvonlahden lintutornin logo

Etusivu | Sijainti | Kuvia | Havaintoja | Lintukisoja | Linkkejä | Muita lintupaikkoja Säkylässä

Sarvonlahden lintutorni Säkylässä Pyhäjärven rannalla

6. Pyhäjärviralli lauantaina 31.10.2009, klo. 7.00-18.00.

Sarvonlahden lintutorni
Isompi kuva tornista

Metsähallituksen rakennuttama, syksyllä 2003 valmistunut 10 metrinen, 3 tasoinen Sarvonlahden lintutorni sijaitsee erinomaisella paikalla Säkylässä Pyhäjärven rannalla.

Torni sijaitsee Metsähallituksen maalla, ja alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon (alue Pyhjäjärvi, numero FI 0200161)

Pyhäjärvi on Lounais-Suomen suurin järvi, pinta-alaltaan 154 km2. Rantaviivaa järvellä on 80 km ja keskisyvyys on 5.4 metriä.

Sarvonlahti on n. 25 hehtaarin suuruinen, rehevöitynyt järvenlahti.

Sarvonlahden alue kuuluu Suomen kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden (IBA, FINIBA) joukkoon, samoin kuin Pyhäjärven pohjois-osat ja Köyliönjärvi

Säkylän Pyhäjärven linnusto (Erkki Kallio)

Tornin virallisia avajasia vietettiin 08.05.2004, samana päivänä järjestettiin Tornien taisto-kisa. Kyseisessä Birdlife-suomen vuosittain järjestämässä kisassa Suomen lintutornit kilpailevat siitä, mistä tornista havaitaan eniten lintuja kello 05.00 ja 13.00 välisenä aikana. Nimestään huolimatta kisa ei ole yleensä niin hirveän vakavahenkistä.

Vuoden 2004 kisassa Sarvonlahden tornista havaittiin 60 lajia, joka oli aika vaatimaton tulos, mutta hyvä alku uudelle tornille. Parhaimpiin havantoihin voitaneen laskea valkoposkihanhet, merihanhi, merilokki, kuikka ja luhtahuitti.

Metsähallituse vastaa tornin, käymälän ja parkkipaikan vaatimasta huollosta.

Mikäli alueella, tornilla tms. esiintyy jotakin poikkeavaa, ongelmia tai vastaavia, voi niissä ottaa yhteyttä Metsähallituksen suunnittelija Jukka Mattilaan, jonka toimipaikka on Säkylän kunnantoimistossa, puhelin 0400-126 578, sähköposti jukka.mattila[at]metsa.fi Myös mikäli metsätys tai kalastus aiheuttavat häiriötä, niistä voi ilmoittaa hänelle.


Tämä sivustoa ylläpitää Jari Taivainen, luonnosta ja linnuista kiinnostunut ykstityishenkilö vapaa-aikansa puitteissa.

Näkymä tornista Sarvonlahdelle (kuvattu 22.05.2005)

Näkymä Sarvonlahdelle
Isompi kuva Sarvonlahdesta (129 kt, 2600x613 px)
360 asteen panorointi-video Sarvonlahden tornista.

Palvelut

Rakentajat ja rahoittajat

Rakentajat ja rahoittajat